dimecres, 24 d’octubre de 2012

Caricatura a tinta xinesa

Nova caricatura realitzada amb tinta xinesa,  a ploma i pinzell.

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Projecte Final de Carrera d'Arquitectura: Centre d’Interpretació de les Fortificacions de Tarragona

El  Projecte del Centre d’Interpretació de les Fortificacions que es presenta en el següent document es situa a la ciutat de Tarragona, en el lloc conegut popular popularment com a Sanatori de la Casa Blanca. En realitat l’emplaçament és l’antic Baluard i Fortí de Sant Jeroni, i part de les fortificacions visibles estan catalogades com a Bé d’Interés Nacional pel vigent POUM de la ciutat. En l’actualitat l’edifici es troba en estat d’abandonament.    

La proposta que es desenvolupa en aquest PFC es pot resumir com la restitució de la configuració original de les fortifiacions conservades, redescobrint les restes que estan ocultes sota els edificis actuals, i a la vegada revitalitzant la zona a partir d’un únic edifici que sigui contenidor de diferent programes: un nou espai museístic que completi la visita cultural al patrimoni de la ciutat,  una sala polivalent, un restaurant i ocupant tota una planta les noves oficines per als organismes autònoms de la Diputació de Tarragona, titular de l’equipament.

Per a tal de realitzar la proposta, cal el desmuntatge total de l’actual edifici, permetent la recuperació del Fortí interior del Baluard, que gràcies al treball de documentació històrica desenvolupat  en aquest PFC  s’ha pogut confirmar l’evidència de la seva presència. També es recuperen la configuració original del fossar entre el fortí i el Baluard , i que a través de cates arqueològiques se n’ha confirmat l’existència del mur de separació i la cota original.

S’ha fet emfàsi tant en el nou edifici com en l’entorn, entenent la proposta com a projecte de reordenació urbanística que permeti revalorar la zona i el seu potencial per a la ciutat.Sent així, es fa també una proposta d’aparcament per a busos turístics per a solucionar un problema endèmic de la zona, així com la conexió a través de nous paviments i mobiliari urbà que permeti la connexió amb el nucli històric. Es completa amb la planificació de la il·luminació del monument. 

En l’aspecte formal de l’edifici, s’ha tingut en compte la relació entre els murs històrics i els nous, el perímetre i la geometria d’aquest murs, les pendents del terreny, el nivell original de les plataformes del sistema defensiu, i a la vegada no s’ha volgut eliminar la presència d’un edifici “blanc” que domina l’indret i que forma part de l’imaginari col·lectiu dels ciutadans des de fa diverses generacions. L’edifici intenta transmetre part de la naturalesa militar que va originar les fortificacions, i de forma subtil es recreen les troneres de l’artilleria en les portes d’accés, així com el tractament de les visuals des de les finestres, que es limiten i s’emmarquen a través d’un sistema de lames verticals, recuperant la visió fragementada que tenien els artillers sobre  el paisatge.  

En l’aspecte constructiu i material, s’allibera el mur original que és autoportant, i s’edifica a l’interior sense alterar-lo. Tota les façanes ventilades es realitzen a partir d’un sistema de construcció en sec amb grans panells. L’estructura as realitza amb sistema de lloses i pilars de formigó armat. Es presenta també la proposta global de les instal·lacions, així com diversos detalls constructius dels diferents elements.

Per al projecte també es presenten diferents maquetes, tant físiques com virtuals.

Octavi Torné 2012